Katarzyna & Franciszek Wróbel
Drzewo rodziny Góźdź & Lisiak

Start  |  Nowości  |  Nazwiska  |  Zdjęcia  |  Filmy  |  Albumy  |  Historie  |  Dokumenty  |  Miejsca  |  Cmentarze i nagrobki
Rejestracja |  Zaloguj |  Daty i rocznice  |  Kalendarz  |  Szukaj  |  Raporty  |  Statystyki  |  Kontakt  |  Niewyjaśnione zagadki
Szukaj
Imię:


Nazwisko:Niewyjaśnione zagadki


 Zagadkowe osoby

Franciszek Góźdź

W roku 1949 wyemigrował do Brazylii (płynął statkiem CHARLTON SOVEREIGN do Rio de Janeiro). Z karty emigracyjnej wystawionej w Rio de Janeiro wiemy, że miał syna Jerzego. Szukamy informacji na temat jego losów i jego rodziny w Brazylii.

In 1949, Franciszek (Francis) Gozdz emigrated to Brazil (he sailed by the ship called CHARLTON SOVEREIGN and got to Rio de Janeiro). By the immigration card which was issued in Rio de Janeiro, we know that he had a son Jerzy (George). We are looking for any informations about him and his family in Brazil.

Em 1949, Franciszek (Francisco) Gozdz emigrou para o Brasil (CHARLTON navio SOVEREIGN partiu para o Rio de Janeiro). O cartão de imigração emitida no Rio de Janeiro, sabemos que ele teve um filho Jerzy (Jorge). Procura informações sobre o seu destino e sua família no Brasil.
Powiedz nam co wiesz     |     Więcej informacji: Góźdź Franciszek

 Zagadkowe zdjęcia